www.krus.no

Mette og Kirsti - som header-foto 1000x300

Boklansering

23. janaur var det invitert til lanseringsseminar ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS i forbindelse med utgivelsen av boka Kunnskapsbasert straffegjennomføring i Norge.

1 Helene Marie Kjærgård Eide og Kariane Gãrtner Westrheim
Redaktørene av boken: Helene Marie Kjærgård Eide og Kariane Gärtner Westrheim, UiB
2 Mette Irmgard Snertingdal
Kapittelforfatter Mette Irmgard Snertingdal, KRUS
3 Terje Emil Fredwall
Kapittelforfatter Terje Emil Fredwall, UiA
4 Kirsti Nymo
Kapittelforfatter Kirsti Nymo, KRUS
5 Hedda Giertsen
Innlegg til diskusjon, ved Hedda Giertsen, UiO
6 Kjersti Hove
Dekan ved KRUS, Kjersti Hove

Flere av bidragene er skrevet av ansatte ved KRUS, og to av disse, Mette Irmgard Snertingdal og Kirsti Nymo, tok del i det oppsatte programmet.

Mette Irmgard Snertingdal og Kirsti Nymo
På bildet: Mette Irmgard Snertingdal og Kirsti Nymo

Fra forlagets omtale av boka:
"Hvilket kunnskapsgrunnlag er nødvendig for å ivareta innsatte i norske fengsler? Hvilken kompetanse må fengselsbetjenter ha i balansen mellom straff og rehabilitering? Og hvordan kan vi forstå fengselsbetjentrollen i relasjon til andre aktører i straffegjennomføringen?

Denne boka gir en oversikt over ulike dimensjoner ved straffegjennomføringen i Norge, og utfordringer som knytter seg til å gjøre straffegjennomføringen kunnskapsbasert. Begrepet kunnskapsbasert knytter an til både vitenskapelige og politiske diskurser.

Hverdagen i fengsel er kompleks og bringer med seg krevende utfordringer. Fengselsbetjenten er navet i straffegjennomføringen og følger den innsatte i de fleste av dagens gjøremål. Helhetlig straffegjennomføring er imidlertid avhengig av flere aktører, som helsetjeneste, sosialtjeneste, skole og arbeidsdrift i fengselet. Forfatterne undersøker det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ulike profesjoners roller og praksis i kriminalomsorgen. 
Boka er spesielt relevant for høgskolestudenter i straffegjennomføring og lærere ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Den er også relevant for fagpersoner og studenter som arbeider ved utdanningsprogram som tangerer kriminalomsorgsfeltet."

For mer informasjon om boka, gå til Fagbokforlagets nettsider eller klikk her.

Bokforside - billedrettigeter tilhører Fagbokforlaget.jpg
Bilderettigheter: Fagbokforlaget

Bildene til høyre på siden kan sees i større format ved å klikke på et av bildene.

- 23. jan. 2019

Tips en venn Skriv ut