KRUS arrangerer årlig en samling for lokale instruktører i fysisk maktanvendelse som er knyttet opp mot aspirantene ved opplæringsfengselene. Dette er en samling som bidrar til jevnlig oppdatering.

Målgruppe

Lokale instruktører i fysisk maktanvendelse ved opplæringsfengslene.