Innenfor temaet radikalisering og voldelig ekstremisme kommer det stadig ny kunnskap som kan påvirke kriminalomsorgen. Dette 2-dagerskurset vil gi deltakerne økt kompetanse innenfor radikalisering som fagbegrep, samt viktig kunnskap knyttet til radikaliseringens betydning for arbeid med innsatte/domfelte både i fengsel og friomsorg.

Innhold

  • Introduksjon til radikaliseringsprosesser
  • Høyreekstremisme
  • Voldelig islamisme
  • Fengselet som arena for radikalisering
  • Returnerte fremmedkrigere

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.