Det er en langt høyere forekomst av psykiske lidelser blant innsatte og domfelte enn i befolkningen for øvrig. Et viktig spørsmål er hvordan vi kan arbeide bedre og mer målrettet for å forebygge utvikling/forverring av psykiske lidelser under soningen.

Dette kurset skal bidra til å styrke kunnskapen om psykiske lidelser for å styrke kursdeltakernes evne til å kunne se og forstå når hjelpebehov oppstår. Kurset skal også gi større trygghet i kommunikasjon med den innsatte, med det mål å støtte og å skape trygghet og nødvendige grenser. Kursdeltakerne skal også få bedre kjennskap til hvilke helsetjenester som jobber med hva overfor denne gruppen, og hvordan hjelpen tilbys og samordnes.

Innhold

  • Forekomst av psykiske lidelser i norske fengsler
  • Om personlighetsforstyrrelser  Om hovedgruppene, utvikling og kjennetegn
  • Oppfølging - hva kan gjøres for å minske skadevirkninger
  • Samarbeid med helse-, omsorgs- og spesialisthelsetjenesten

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.