Kurset gir en innføring i statlig økonomistyring. Kursdeltakerne vil få nærmere innsikt i temaer som budsjettprosess og regelverk på økonomifeltet. I tillegg vil det bli lagt opp til diskusjon rundt spesifikke problemstillinger og erfaringsutveksling. Kurset retter seg mot ledere som har behov for grunnleggende innføring i disse oppgavene - enten du nettopp har fått ansvar for slike oppgaver eller du ønsker en oppfriskning.

Innhold

  • Grunninnføring i økonomi i staten generelt og kriminalomsorgen spesielt
  • Gjennomgang av budsjettår
  • Behovsinnmelding
  • Planlegging og budsjettering
  • Utfordringer i selve driftsfasen
  • Rapportering
  • Revidering

Målgruppe

Ledere med budsjettansvar.