Tid: del 1 arrangeres 29.-30. april og del 2 10.-11. juni

Motiverende samtale eller motiverende intervju (MI) er en målrettet samtaleform for å motivere til atferdsendring og fremme endringsprosesser. MI bygger på en mestrings- og ressursorientert tilnærming. Lytter utforsker og forsterker fortellers iboende motivasjon, mestringsevne og forpliktelse til endring. Gjennom samarbeid og aktiv deltakelse fra personen det gjelder, vil man finne frem til motivasjonen personen allerede har og bygger videre på denne. MI vil bidra til brukermedvirkning i praksis ved at samtalemetodikken forutsetter personens aktive og konstruktive deltakelse.

MI er en internasjonalt anerkjent og forskningsbasert metodikk som opprinnelig ble utviklet for klinisk arbeid innen rusfeltet, men som nå anvendes på tvers av fagdisipliner, med ulike målgrupper og sammenhenger.

Målet med kurset er

  • å styrke deltakernes samtalekompetansen i motivasjons- og endringsarbeid, og fremme et klientsentrert perspektiv
  • deltakeren skal få dypere forståelse, videreutvikling og integrering av metodikk og kommunikasjonsferdigheter i MI.

Kurset går over fire dager fordelt på to samlinger (2+2 dager). I perioden mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre samtaler basert på MI. Samtalene vil danne grunnlag for veiledning i løpet av den andre samlingen.

Pedagogikken i undervisningen bygger på oppdagelses- og erfaringslæring, og deltakerne må være innstilt på å jobbe med egne utviklings- og endringsprosesser. Det er ønskelig at deltakerne har deltatt på et grunnleggende MI-kurs.

Innhold

  • Grunnleggende verdier og holdninger i MI
  • Motivasjon, endring og endringsprosesser
  • Kommunikasjonsferdigheter og strategier i samtaler
  • Øvelser og trening

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere som jobber med domfelte/innsatte, enten individuelt eller i gruppe.