Innhold

  • Ansettelsesråd
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Habilitet
  • Ansettelse/Rekruttering
  • Midlertidig ansettelse
  • Oppsigelse
  • Advarsel og ordensstraff
  • Avskjed og Suspensjon
  • Saksbehandlingsregler

Målgruppe

Medlemmer i ansettelsesråd, ledere og ansatte i administrative stillinger i kriminalosorgen som arbeider med rekruttering.