Fag- og erfaringssamling for programleder i FOKUS - oppmerksomhet og mestring (Oslo)

Programmet «FOKUS - Oppmerksomhet og mestring» retter seg mot domfelte som ønsker å jobbe med utfordringer i forhold til stress og-følelsesregulering, uro, impulsivitet og lav selvfølelse. Kursopplegget er inspirert av mindfulness programmet MBSR (mindfulness based stress reduction) og er tilpasset kriminalomsorgen. Erfaringssamlingene har som mål å være en arena for utveksling av erfaringer og påfyll av faglig kunnskap innen fagområder knyttet til FOKUS.

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere som har fullført grunnopplæringen for programledere.