Selvmord er et stort samfunnsproblem. Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp.

Vivat er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak og tilbyr opplæring i hvordan en kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp faresignaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare.

Førstehjelp ved selvmordsfare er et to-dagerskurs som gir kompetanse til å se og møte mennesker i selvmordsfare. Kurset er utviklet av Living Works i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen ASIST, Applied Suicide Intervention Skills Training.

Målet med kurset er å styrke deltakernes kompetanse når det gjelder å fange opp signaler som viser tegn på selvmords-adferd og hvordan vi følge opp innsatte/domfelte som er i risikogruppen for selvskading og selvmord.

Innhold

  • Kunnskap om selvmordsatferd
  • Hvordan identifisere og møte mennesker som tenker på selvmord
  • Bevisstgjøre holdninger til selvmord
  • Modell for intervensjon ved selvmordsfare
  • Kriminalomsorgens retningslinjer for kartlegging av selvmordsfare
  • Øvelse i å identifisere og fange opp selvskading og selvmordsadferd
  • Samarbeid med tilknyttede tjenester

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere, samt enheter og avdelinger som ønsker å ha kurset lokalt.

 

Det holdes 2 kurs innen temaet i 2020:
Kurs 1 holdes 26.-27. mai og påmeldingsfristen er 14. april 
Kurs 2 holdes 3.-4. november og påmeldingsfrist er 22. september