KRUS har utviklet en veileder for åpne samtaler med unge domfelte/innsatte – Dialogverksted.

Dialogverksted gjennomføres med 6-8 deltakere hvor gruppen selv er med på å forme samlingenes innhold. Dialogverksted er en arena for å bli sett, hørt og anerkjent slik at deltakerne får en anledning til å bidra som endringsagenter i eget liv. Samtidig vil dialogverkstedet også være et sted for kompetansebygging og kunnskapsformidling med formål å øke hver enkeltes muligheter til å bli aktive samfunnsaktører. Dialogverksted bygger på empowerment-perspektivet.

Veilederen gir 14 forslag til tema, og gjennom filmer, øvelser og diskusjoner er målet å skape en god arena for refleksjon på deltakernes premisser.

Veilederen består av følgende temaer:

 1. Dialog og kommunikasjon
 2. Identitet
 3. Konflikthåndtering
 4. Kultur, samfunn og individ 
 5. Mine muligheter med flere kulturer 
 6. Retten til å bestemme over eget liv 
 7. Livssituasjon- barndom, oppvekst og fremtid 
 8. Familiens mange roller 
 9. Kjønn, likhet og autonomi 
 10. Rus 
 11. Økonomi 
 12. Radikalisering og voldelig ekstremisme 
 13. Forsoning
 14. Vold

Innhold

 • Programmets teorigrunnlag og bakgrunn
 • Hvem er de unge vi møter i fengsel og friomsorg, hvor kommer de fra.
 • Innføring i og ferdighetstrening på metodikk i gruppesamlingene
 • Programlederrollen og gruppeledelse

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.