ANSATTE PÅ KRUS

Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen ved KRUS skal bedrive kriminalomsorgsvitenskap: Ved aktiv dialog og samarbeid med etaten, forvaltningssamarbeidspartnere og ulike utdannings- og forskningsmiljø skal den frambringe og offentliggjøre forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet. Kunnskapen skal bidra til profesjonell yrkesutdanning...