P1000437 - hele kullet utsnitt 1000x351

Aspirantkull H17

Vitnemålsseremoni

Høsten 2017 startet 75 aspiranter på studiet Høgskolekandidat i straffegjennomføring» ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Aspirantene som nå har fullført og bestått studiet, er klare for å ta fatt på pliktårstjenesten. Dette ble feiret med avslutning, gratulasjoner og vitnemålsutdeling ved KRUS.
P1000364 utsnitt 1000x300

Utdeling av vitnemål:

Verksbetjentutdanningen

15 deltagere har i disse dager fullført og bestått verksbetjentutdanningen for kull 2018-19. De har nå fått utdelt vitnemål for «Etatsutdanning for ansatte i arbeidsdriften». Vitnemålene ble delt ut av direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Lise Sannerud, direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Hans-Jørgen Brucker...
P1000311 - Siv Gaarder i auditoriet - utsnitt 1000x300

Fag- og erfaringssamling med lansering av www.tilbakeføring.no

Unge i kriminalomsorgen

13. juni arrangerte Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS fag- og erfaringssamling om unge i kriminalomsorgen. «Unge» defineres her som personer i alderen 15-25 år. Deltagerne kunne glede seg over et program som først og fremst la vekt på å få frem erfaringer med aldersgruppen.
P1000221 - fra øvingsfengselet med aspiranter - utsnitt 1000x300

"Little Scandinavia"-prosjekt:

Norsk fengselsbetjentutdanning

I tre uker denne sommeren er ansatte ved State Correctional Institution Chester (SCI Chester), i Pennsylvania, USA, i Norge og Skandinavia for å besøke fengsler og lære om «den skandinaviske modellen» for kriminalomsorg. På programmet sto også et besøk ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, der de fikk innblikk i den toårige høgsk...
Heidi Bottolfs - utsnitt 1000x300

Konferanse:

Aktivitetstilbudet i kriminalomsorgen

«Arbeidsdriften – fortsatt den sterkeste drift?». Dette var temaet på årets konferanse om aktivitetstilbudet i kriminalomsorgen, som ble avholdt 8.-9- mai. Et rikholdig program ventet deltagerne, der ulike sider ved aktivitetstilbudet ble både presentert og debattert. Alt fra utdanning og kvalifisering av innsatte, til fokus på hvordan kulturelle t...
Celledør

Debatt:

Tilbud til kvinner i fengsel

Forsker Ragnar Kristoffersen ved KRUS har publisert en kronikk på forskning.no, der han hevder at kvinnelige innsatte samlet sett ikke har et dårligere soningstilbud enn menn dersom man ser på de mest sentrale tilbudene til innsatte og korrigerer for forskjeller i soningstid. Han fikk svar fra Åshild Marie Vige i Juridisk rådgivning for kvinner (JU...