Solheimsgata 21 10

Kurs og etterutdanning for økt kompetanse og kunnskap

KRUS-katalog 2020

Tilbudet av kurs ved KRUS har som mål å møte etatens, og etatens samarbeidspartneres, behov for kompetanse og kunnskap. Last ned KRUS-katalogen 2020 for mer informasjon om kurs, konferanser, programooplæring, fag- og erfaringssamlinger med mer, og meld deg på her. Enkelte kurs har begrenset antall plasser og det kan lønne seg å være tidlig ut...
Yngve - Sven-Erik og elisabeth - utsnitt 1000x300

Ny rapport om

De norske ungdomsenhetene

Ny rapport om de norske ungdomsenhetene Barnekonvensjonen sier klart at barn ikke skal fengsles og at varetekt og isolasjon er skadelig og ikke bør brukes overfor barn. Hva var de politiske, faglige og ideologiske argumentene for å opprette ungdomsenheter i Norge og hva karakteriserer det faglige innholdet i disse enhetene? Rapporten kan l...
Brosjyre_Barn som ønsker å besøke noen i fengsel

For barn med pårørende i fengsel

Ny brosjyre

Ny brosjyre for barn med pårørende i fengsel - Vi har utarbeidet en brosjyre for barn som skal besøke noen i fengsel, fordi vi tror det er et viktig tiltak for denne gruppen. Det kan oppleves som litt skummelt å skulle besøke noen som er i fengsel, og derfor har vi tilrettelagt en helt egen brosjyre for disse barna, og håper det vil kunne hjelpe...
Fra auditorium

Enkeltemneopptak på bacheloremner med ledig kapasitet åpnes 12. november.

Opptak til enkeltemner - Vår 2020

Fargebakgrunn dyp rustrød 1000x300

Fagkonferanse 17. oktober

Radikalisering i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) inviterete til fagkonferanse 17. oktober 2019 om tematikken radikalisering i kriminalomsorgen. Konferansens målgruppe var alle ansatte i Kriminalomsorgen, samarbeidende etater og andre interesserte.
Blå bakgrunn 1000x300

Nasjonal konferanse om

kvinner i kriminalomsorgens ansvar

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) inviterte til nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar i egne lokaler i Lillestrøm 11. september 2019. Formålet med konferansen var å dele kunnskap om temaer som er særskilte for kvinner under kriminalomsorgens ansvar, under varetekt, str...