IMG_5443

Ottar Evensen - 3. januar 2012

Andreårskullet tilbake på KRUS

Alle andreårsaspirantene kom tilbake til KRUS i dag, etter et år ute i prakisfengslene. De ble hilst velkommen av direktør Hans-Jørgen Brucker og fengselsinspektør Ellen Ekhaugen som leder avdeling for aspirant og studiestøtte, og avdelingsleder Egil Larsen som leder studieavdelingen. Dette blir det siste kullet som følger den gamle studieplanen, o...
IMG_7842

Ottar Evensen - 4. januar 2012

155 nye aspiranter ønsket velkommen

Det første kullet som skal følge den nye studieplanen møtte på KRUS i dag, og ble ønsket velkommen av direktør Hans-Jørgen Brucker og avdelingsleder Egil Larsen. Førstnevnte la i sin velkomsthilsen vekt på at man som ansatt i Kriminalomsorgen bør huske at man representerer en viktig offentlig etat både i arbeidstida og på fritida.
IMG_7879

Ottar Evensen - 23. januar 2012

KRUS er godkjent av NOKUT

KRUS mottok i dag en hyggelig melding i form av kopi av et brev til KSF, der NOKUT gir tilsagn om akkreditering av fengselbetjentutdanningen (120 studiepoeng) ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. NOKUT vurderer at alle vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn ved utdanningskvaliteten i høyere utdanning er oppfylt, så snart en ansettelse i forskers...
UtstillingenFengslet1024

Ottar Evensen - 13. februar 2012

Utstillingen "Fengslet"

KRUS har fått en pressemelding fra Kulturbyrået Mesén om et spesielt utstillingsprosjekt: Utstillingen "Fengslet" vises i en container, på størrelse med en fengselscelle, og er laget med utgangspunkt i spørsmålet: «Hvordan er det å sitte i fengsel? » Det var dette forfatter Bjørn Arild Ersland ville ha svar på da han gjennom et helt år fulgte en in...
IMG_7912

Ottar Evensen - 29. februar 2012

Mediaelever på studiebesøk

Tre elever ved Noroff videregående skole, linjen for kommunikasjon og media i Fredrikstad hadde bedt om å få komme på studiebesøk til KRUS i dag. De går i andre klasse, og jobber for tiden med å lage dokumentarfilm om det å bli fengselsbetjent, hvordan utdannelsen er, og gjennomføres i praksis.
IMG_2431

Ottar Evensen - 8. mars 2012

En delegasjon fra Niedersachsen

KRUS fikk i dag besøk av en delegasjon med tyske parlamentarikere fra delstatsparlamentet i Niedersachsens underkomité for spørsmål knyttet til justis, fengselsvesen og kriminalomsorg: Gjestene var leder Gisela Konrath, som er Justispolitisk talskvinne for CDU, Elisabeth Heister-Neumann (CDU), Heinz Rolfes (CDU), Marco Brunotte (SPD), Rolf Meyer (S...