Consent - Berit J

Aktuell forskning:

Samtykke og samarbeid

Artikkelen "Consent and co-operation in community supervision - Denmark and Norway", publisert i Journal of Probation 2014, Vol. 6 (3), omhandler samtykke og samarbeid i friomsorgen. Den presenterer en sammenligning av praksiser på denne tematikken i Danmark og Norge. Artikkelen er skrevet av Berit NJohnsen fra KRUS og Anette Storgaard fra Århus un...
Fengselsbetjenter artikkel om kull 2015-16

Kull 2015-2016

Fengselsbetjent-

28. november mottok alle kandidater som hadde møtt til opptak i høst svar fra KRUS. 175 kandidater ble tilbudt stilling som aspirant, mens 25 fikk plass på reservelisten.
correctional statistics - forsidebilde

Krimnalomsorg:

Nordisk statistikk

Tal frå kriminalomrorga i dei nordiske landa er etterspurde internasjonalt, og no har statistikk frå perioden 2009-2013 blitt utgjeve på engelsk som ein KRUS-rapport.
Oppdressing til verneutstyr - utsnitt

Etterutdanning:

Fysisk maktbruk

Under hausten har alle seks modulane i kurset "Fysisk maktanvendelse - instruktørutdanning" blitt gjennomført.
Vitnemålutdeling kull 2013-14 forside px ok

Vitnemålutdeling kull 2013-14

Nye fengselsbetjenter

27. november var dagen aspirantkullet 2013-14 fikk utdelt vitnemål og ny staus som fengselsbetjenter. Med seg på veien ut i pliktåret, fikk de lykkeønskninger og musikalske innslag.
Opptaksnemnda 20

Aspirantkull 2015-16

Etter 17 opptaksdager i Oslo, Bergen, Trondheim og Åna, var opptaksnemnda klar til arbeid med å velge ut hvem de ønsker å tilby aspirantstillinger i aspirantkullet 2015-16.
fransk besøk 17

Fransk visitt

Måndag denne veka fekk KRUS besøk frå Frankrike og vår søsterskole der, ENAP.
Lovbruddsamtalen 1 - utsnitt

Lovbruddsamtalen

10. til 13. november ble det gjennomført grunnopplæring i Lovbruddsamtalen med deltagere fra fengsel og friomsorg. Kurset ble holdt av psykolog Linda Blud fra England, som sammen med den psykologen David Thorton, har utviklet Lovbruddsamtalen.
EuroPris 1 -utsnitt

Internasjonalt besøk på KRUS:

EUROPRIS

I samarbeid med EuroPris har KRUS vært vertskap for en gruppe europeiske eksperter innen statistikk og prognoser for kriminalomsorgssektoren.
GPU 2 -utsnitt 3

grunnleggende

programlederutdanning (GPU)

3. – 7. november ble den første grunnleggende programlederutdanningen gjennomført. Kurset er et tilbud til de som i dag jobber med program, eller ønsker å utvikle seg faglig med tanke på å bli programleder. Innholdet er bygget opp rundt teori og fagområder som er sentrale i de programmene som benyttes i kriminalomsorgen.
JSBråthen 6

To-nivåmodell for kriminalomsorga

utreiing snart klar

KRUS fekk 6. november besøk av regiondirektør for Kriminalomsorga region øst, Jon Sverre Bråthen. Bråthen leiar arbeidet med å utreie ny modell for organisering av kriminalomsorga.
Opplæring, pilotenheter 2014-10-22 - utsnitt 3

Nytt tiltak - "På vei"

Opplæring av pilotenhetene

Det er viktig at også dommer med kort gjennomføringstid gis et kriminalitetsforebyggende innhold. Både fengsel og friomsorg har meldt fra om behov for et kort program eller endringsrettet tiltak som er tilpasset domfelte som er dømt etter veitrafikkloven for ruspåvirket kjøring og/eller kjøring i høy fart (men ikke dømt til Program mot ruspåvirket ...
Forskning 2014 - vold i asylmottak utsnitt Proba

Aktuell forskning:

Vold og uønskede hendelser

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS og Proba samfunnsanalyse har i samarbeid gjennomført en undersøkelse for UDI om vold og trusler i asylmottak. Dette er første gang KRUS påtar seg forskning på oppdrag fra andre utenfor vår egen sektor. Undersøkelsene har tatt sikte på å kartlegge omfang og årsaker, samt på hvilken måte forhold ved mottakene k...
arb

nedlastbar dokumentasjon

Arbeidsdriftskonferanse

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Utdanningssenteret for kriminalomsorga (KRUS) har arrangert konferanse om arbeidsdrifta. Oppunder 100 deltakarar frå kriminalomsorga i heile landet var samla i to dagar for både nyttig informasjon og diskusjonar. Arrangørene verdset å få innspel frå dei mange verksbetjentane blant deltakarane.
komp

Siste kull

Kompetanseløftet

Etter nærmare tre år med kontinuerleg gjennomføring av kompetanseløftet, er tida komen for aller siste kull. Om lag 50 deltakarar frå Kriminalomsorga region nord har vore samla i Trondheim for gjennomføring av dei tre første dagane. Frå første dag varta deltakarane opp med topp stemning og engasjement.
Kull 2013 samler seg på plenen

Samlet seg for fotografen

Aspirantkullet 2013-14

Årets avgangskull har nå gjennomført den tradisjonsrike fotograferingen på plenen ved KRUS. Her er resultatet.
LUP 2014 samling 1 (3) utsnitt

Første samling

Leiarutviklingsprogram 2014

28 deltakarar var på første LUP-samling hos Utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS 8.-9. oktober. Under tre samlingar hausten 2014 skal deltakarane innom viktige og interessante tema som til dømes leiarrolla i kriminalomsorga, samtaletrening og stressmeistring. Kursansvarleg på KRUS er Elisabeth Letén.
_DSC3687[1]

Presenterte ny besøksordning

Forebyggingsenheten besøkte KRUS

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse (Forebyggingsenheten) besøkte KRUS 22. august.
_DSC2136

Vi har plass til flere deltagere og har utsatt påmeldingsfristen

MI kurs høsten 2014

Motiverende samtale (MI) er en samarbeidsrettet samtalestil. Målet er å styrke motivasjonen og engasjementet i forhold til endringer.
COLOURBOX4350238_1024x680

NEDLASTBAR DOKUMENTASJON

Kulturforskjeller i praksis

Årets konferanse inneholdt et knippe av ulike tema innenfor hovedtemaet "Kulturforskjeller i praksis". Eksempler: Religion i fengsel, gjengmiljø, radikalisering, psykiatri og krigstraumer, fangers pårørende og utenlandske domfelte, matkultur m.m. Dokumentasjon fra konferansen er nå nedlastbar fra lenkene nedenfor:
5480873_2641279

Bilder og dokumentasjon

FAGET I FOKUS XVI

I samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet inviterer vi til årets fagkonferanse på KRUS 4. - 5. juni. Årets tema er «Straffegjennomføring i samfunnet». Benytt anledningen til å treffe kollegaer for åpen dialog, informasjon og refleksjon. Det er nå over hundre påmeldte deltakere.
5491401_2640230

FOR TILSATTE I KRIMINALOMSORGEN

Mindfulness

Glade kursdeltakere den andre kursdagen på KRUS. Oppmerksomhetstrening eller «mindfulness» handler om å være til stede her og nå, og dermed utvikle egen evne til å takle stress, øke sin fleksibilitet og få mentalt overskudd. Det er en veldokumentert metode som først fikk sin utbredelse i helsesektoren og som i dag sprer seg til resten av arbeidsliv...
Solheimsgata_21_perspektiv_nordvest

KRUS flytter

Til Lillestrøm

Nå er det bestemt. KRUS skal flytte til Lillestrøm sommeren 2015. Kriminalomsorgsdirektør Marianne Vollan signerte kontrakten med direktør Morten E. Huser i Plantax tirsdag 1. april. Den nye adressen blir Solheimsgata 21. KRUS flytter all sin virksomhet til Lillestrøm og blir samlokalisert med KDI i "Kriminalomsorgens hus". Full drift i nytt bygg p...
IMG_0346_cropped_1651x1032

Lederne for Fengselsskolen i Bayern

Besøk fra Bayern

KRUS har hatt et interessant besøk fra Fengselsbetjentutdanningen i Bayern denne uka, delegasjonen bestod av Renate Schöfer-Sigl, Andreas Stoiber og Carmen Pirkl. De ble ønsket velkommen til KRUS av Hans-Jørgen Brucker, Kari Undheim og Klaus Bergander.
Fagkonferanse

Invitasjon til fagkonferanse 12.-13. november

Samfunnstrygghet

Last ned forhåndsinvitasjonen til Nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærevansker/utviklingshemning i straffesakskjeden og tjenestetilbudet, som finner sted på Rica Hell Hotell 12. - 13. november 2014. Bidrag må innrapporteres innen 1. august 2014.
20140317_173018_1024

Region nord

Kompetanseløftet i gang

Kompetanseløftet er i gang i Region nord. Her er en aktiv og motivert gjeng første dag i Bodø! Kompetanseløftet er et obligatorisk kurs for dem med fast ansettelse som har jobbet fem år eller mer som enten fengselsbetjent, verksbetjent, eller saksbehandler i friomsorgen. Hensikten med Kompetanseløftet er at hver enkelt skal bli faglig styrket til å...
IMG_0297

En delegasjon av psykologer og sosionomer

Polsk besøk

Det er hyppige polske besøk på KRUS i år, og de blir alle ønsket hjertelig velkommen og vist rundt på KRUS.
IMG_0286_cropped_2186x1195

Steve Urquhart

Britisk radioprodusent på besøk

Den britiske radioprodusenten Steve Urquhart har besøkt Norge i februar, og har vært i kontakt med Justisdepartementet og KDI for å få besøke norske fengsler og institusjoner innen kriminalomsorgen. Fredag kom han til KRUS og hadde et to timer langt møte med direktør Hans-Jørgen Brucker og avdelingsleder Hege Lauritzen.
Voldens-ansikter_cropped_1018x590

BOKLANSERING TORSDAG 6. MARS

Frokostseminar om vold

I anledning utgivelsen av boka Voldens ansikter. En dialog om ondskap, ansvar og håp, inviterer Akademisk forlag til frokostseminar hvor dere får høre Nils Christie, Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen samtale om vold, ondskap og forsoning.
IMG_0280_cropped_1024x408

INTERNASJONALT SAMARBEID

Intensjonsavtale signert

Major-General Alexander Aleksandrovich Krymov, leder for Akademiet for den føderale kriminalomsorgen i Ryazan i Russland og direktør Hans-Jørgen Brucker, KRUS undertegnet tirsdag intensjonsavtalen for samarbeid framover under en høytidelig seremoni på KRUS. Avtalen omfatter utvikling og utveksling av forskning, opplæring, kurs og oppfriskningskurs ...
IMG_0126_cropped_3995x1820

Kull 2014-15

175 nye aspiranter

I dag ble 175 nye aspiranter ønsket velkommen til fengselsbetjentutdanningen på KRUS, av direktør Hans-Jørgen Brucker og dekan Egil Larsen og fungerende administrasjonssjef Christian Øvergaard informerte om timeplanen for den første uka og en del praktisk informasjon. Etter opprop i det store auditoriet består den første dagen av "bli kjent" i semi...