KRUS og KDI inviterer til nasjonal konferanse om aktivitetstilbudet til innsatte. Aktivitetstilbudet i fengsel består i dag av en rekke ulike tilbud som for eksempel arbeidsdrift, skole, fysisk aktivitet, kultur, osv. som drives både på dagtid og ettermiddag. Arbeidsdriften er den største daglige aktiviteten for innsatte i norske fengsler. Fremtidens arbeidsdrift bør kunne kvalifisere innsatte og domfelte til å komme i arbeid og møte arbeidslivets utfordringer.  

Innenfor Kriminalomsorgen blir det drevet en rekke aktiviteter som er knyttet til fritidsvirksomhet. De største anstaltene har egne fritidsavdelinger, mens mange av de mindre anstaltene og overgangsboligene har aktiviteter knyttet til innholdet.

Målsetningen med konferansen er å spre gode eksempler på aktivitetstilbud til innsatte og på hvordan man gjennom samarbeid kan øke aktivitetstilbudet og heve kvaliteten på tilbudene. Konferansen vil også være en møteplass for erfaringsdeling, nettverksbygging og faglig påfyll.

Målgruppe

Ledere og ansatte i kriminalomsorgen, ansatte i skolen, våre øvrige samarbeidspartnere og andre interesserte.

Annet

For ansatte i kriminalomsorgen: Husk at det ikke dekkes overnatting i forbindelse med konferanser. Les mer under "Praktisk informasjon om kurs og konferanser".