Kurs-/konferansested og kostnader

Dersom annet ikke er oppgitt, vil arrangementet gjennomføres i KRUS sine lokaler i Solheimsgata 21, Lillestrøm.
E-læringskurs gjennomføres på virksomhetsplattformen.no (ekstern lenke).
Noen arrangementer vil bli strømmet digitalt, dette står i så fall oppgitt under det enkelte kurs.
Vi har også noen kurs der enheter/regioner i kriminalomsorgen kan få gjennomføringen lokalt. Disse kursene har egne kurssider i kalenderen.


Lokalene til KRUS er en del av Kriminalomsorgens hus, som ligger sentralt ved Lillestrøm torg ca 8-10 min gange fra jernbanestasjonen. KRUS kan ikke tilby egen parkering, men det er offentlige parkeringsplasser mot avgift ved siden av bygget. Nærmeste gratis parkering er ved Skedsmohallen, Leiraveien 2 (10 min gange).

Informasjon om sikkerhet for alle som besøker KRUS finner du på nettstedet På den sikre siden (ekstern lenke).

Deltakelse på kurs/dagskonferanser er gratis og når arrangementet foregår i KRUS sine lokaler, dekker vi også lunsj. Vennligst meld fra til KRUS ved påmelding dersom du har matallergi.
For enkelte kurs bestiller og dekker KRUS overnatting for ansatte i kriminalomsorgen med lang reisevei.
Ved gjennomføring av kurs lokalt, dekkes utgiftene av den enheten/regionen som har bestilt kurset.

Hjelp til administrative og praktiske spørsmål i forbindelse med kurs og konferanser fås fra informasjonssenteret (i-senteret), eller fra resepsjonen på kurs-/konferansedagen.
For å kontakte i-senteret, send e-post til i-senteret@krus.no, eller kontakt oss på telefon 400 25 500.

Påmelding

Du finner påmeldingsskjema som en lenke på den enkelte kurs-/konferansesiden. Det skal fylles ut ett skjema per deltaker, selv om du skal melde på flere fra samme virksomhet.

For kursdeltakere fra kriminalomsorgen er det en forutsetning at nærmeste overordnede har godkjent påmeldingen/deltakelsen, som omfatter permisjon med lønn. Godkjenning fra overordnet skal i tillegg innebære at:
Arbeidsstedet har behov for at den påmeldte gjennomfører det aktuelle kurset.
Tjenestestedet dekker reiseutgifter.
I de tilfeller der KRUS ikke dekker overnatting, dekker tjenestestedet denne utgiften. Se også under punktet "overnatting" under.

Påmeldingsfrister

Påmeldingsfristene for kursene er oppgitt under hver enkelt kursbeskrivelse. Vær oppmerksom på tidlige påmeldingsfrister for enkelte av kursene.

Avmelding

Dersom en deltaker som har fått plass på et kurs må melde avbud, skal dette skje skriftlig til KRUS v/ i-senteret, med e-postadresse: i-senteret@krus.no

Dersom bestilt overnatting ikke benyttes og det ikke er gitt beskjed innen 3 dager i forkant, må kursdeltaker eller dennes arbeidsgiver dekke eventuelle kostnader.

Overnatting

For deltakere som ikke er ansatt i kriminalomsorgen

På kurs/konferanser som går over to eller flere dager, kan KRUS være behjelpelig med å organisere overnatting. Deltaker eller dennes arbeidsgiver må selv dekke overnattingskostnadene.

For ansatte i kriminalomsorgen

I forbindelse med noen av våre kurs som går over flere dager, bestiller KRUS overnatting for deltakere som er ansatt i kriminalomsorgen, og som bor langt unna kursstedet. Dersom du har behov for overnatting, må du innen oppgitt frist returnere tilbakemeldingsskjemaet du får tilsendt etter påmelding.

KRUS dekker i de fleste tilfeller kostnaden til overnatting. Men det finnes noen unntak.
KRUS dekker ikke overnatting i forbindelse med:

  • dagskurs
  • konferanser
  • Fag- og erfaringssamling for rusmestringsenhetene og andre rusenheter
  • Fag- og erfaringssamlig om unge
  • Samling for kvinneansvarlige
  • Internasjonalt arbeid - Correctional Service World Wide (CSWW)

Hotellavtaler

KRUS har avtale med Thon Hotel Arena og Scandic Lillestrøm.
Ved stor pågang til hotellene, kan det skje at deltakere får plass på et annet hotell enn disse, f.eks. Thon Hotel Lillestrøm.