IMG_0126_cropped_3995x1820

175 nye aspiranter

Velkommen til KRUS!

I dag ble 175 nye aspiranter ønsket velkommen til fengselsbetjentutdanningen på KRUS, av direktør Hans-Jørgen Brucker og dekan Egil Larsen og fungerende administrasjonssjef Christian Øvergaard informerte om timeplanen for den første uka og en del praktisk informasjon. Etter opprop i det store auditoriet består den første dagen av "bli kjent" i seminar/basisgruppene og veilederne, og omvisning på KRUS.

IMG_0128
IMG_0131
IMG_0132
IMG_0141
IMG_0126

Studieprogrammet går over to år. Det innledes med et teorisemester på KRUS. Deretter følger to praktisk/teoretiske semestre i et opplæringsfengsel og programmet avsluttes med et teorisemester på KRUS. Utdanningen består av følgende hovedemner:

  • Introduksjon og vitenskapsteori 1 SP
  • Emne 1: Kriminalkunnskap 7 SP
  • Emne 2: Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner 15 SP
  • Emne 3: Etikk og profesjonalitet 8 SP
  • Emne 4: Sikkerhet 52 SP
  • Emne 5: Miljøarbeid og tilbakeføring 36 SP
  • Engelsk 1 SP

I tillegg skal man få godkjent en fysisk funksjonstest og godkjenningsprøver i ASP-batong og i fysisk maktanvendelse.

Tips en venn Skriv ut