www.krus.no

P1010491 -utsnitt 1200x300 forside fra sal

Vitnemålsmarkering

kull 2017-18

Også i år kommer avslutningen av november med uteksaminering av et nytt kull fengselsbetjenter ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Kull 2017-18 har nå i to år jobbet for å fullføre og bestå kravene til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring. 28. november var det tid for en høytidelig markering, med både taler og utdeling av vitnemål. Dagen markerer også overgang til pliktårstjeneste, og de nyuteksaminerte fengselsbetjentene står på farten til å flytte til stedet de skal bo det neste året.

Administrasjonssjef ved KRUS, Ellen Ekhaugen, ønsket alle velkommen og loste deretter salen gjennom seremonien. Hun ønsket velkommen til dagens første taler, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Knut Morten Johansen.

P1010499 -utsnitt Ellen Ekhaugen.jpg  P1010505 -utsnitt 575x885 Knut Morten Johansen, statssekretær.jpg  P1010509 -utsnitt 455x791 Jan-Erik Sandlie.jpg  P1010520 -utsnitt 359x775 Hans-Jørgen Brucker.jpg  P1010545 -utsnitt 325x803 Kjersti Hove.jpg  P1010550 -utsnitt 387x773 aspirantkullets representant Kine Kristensen Fossbakk.jpg
Fra venstre: Ellen Ekhaugen, Knut Morten Johansen, Jan-Erik Sandlie, Hans-Jørgen brucker, Kjersti Hove og Kine Kristensen Fossbakk.

Johansen har selv bakgrunn som utdannet fengselsbetjent fra KRUS, og gratulerte de nye fengselsbetjentene med et spennende og fremtidsrettet yrkesvalg. Basert på egne erfaringer understreket han at tålmodighet og respekt er noe av det viktigste å ta med seg ut i fengselshverdagen. Rollen som samtalepartner og veileder er særlig viktig når det kommer til god straffegjennomføring, påpekte han videre, samtidig som han ba de nyutdannede om å huske at resultater av endrings- og påvirkningsarbeidet de gjør ikke nødvendigvis blir synlig umiddelbart.

Konstituert adm.dir ved Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Jan-Erik Sandlie, var neste taler ut. Sandlie startet med å gratulere kullet med gjennomført og bestått utdanning, og pekte på at det er nettopp fengselsbetjentene som er kriminalomsorgen. Videre benyttet Sandlie anledningen til å peke på at de skal ut i jobb i en etat som er i stor endring, bl.a. med tanke på kapasitetsutnyttelse, der soningskøene er borte. I 2019 planlegges det for at flere fengsler skal legges ned, samtidig som kriminalomsorgen i 2020 skal åpne nye Agder fengsel.

Hans-Jørgen Brucker, direktør ved KRUS, hadde også forberedt noen ord til seremonien, før han og statssekretær Johansen skulle dele ut vitnemålene. Brucker reklamerte for muligheten til å søke bachelorpåbygning etter pliktåret, der KRUS i januar tar imot den aller første gruppen av bachelorstudenter, og mer generelt ønsket han velkommen igjen til kurs, konferanser og seminarer.  Mens han ønsket dem lykke til videre inn i pliktåret og med videre arbeid i kriminalomsorgen, passet Brucker samtidig på å be de nye fengselsbetjentene om å i den forbindelse reflektere over hvem de selv ønsker å være i den arbeidskulturen de møter i kriminalomsorgen.

P1010516 -utsnitt 1429x745 kunstnerisk innslag før og etter utdeling av vitnemål.jpg
Underveis var det også kunstneriske innslag.

Etter at vitnemålene var delt ut, var det tid for at dekan ved KRUS, Kjersti Hove, skulle holde sin tale til kullet. I tillegg til å gratulere dem med dagen, sørget Hove for å gi dem noen råd med på veien. Hun understreket viktigheten av å «gripe mellomrommene» i det daglige arbeidet, og å benytte de muligheter som oppstår spontant, til å bygge gode relasjoner. Hun understreket også at relasjonsevner er noe hun i ulike sammenhenger har opplevd at de besitter, ved siden av at dette var ett av kriteriene som ble brukt i forbindelse med at de ble tatt opp på studiet. Hove oppfordret også til å være bevisst på å ta med kunnskapen fra utdanningen ved KRUS ut i kriminalomsorgen, også i møte med andre profesjonsgrupper. I den forbindelse minnet hun fengselsbetjentene om at KRUS tilbyr etterutdanning, som kan gjøre dem enda tryggere i profesjonsrollen.

Siste taler ut var den utvalgte representanten for aspirantkullet, Kine Kristensen Fossbakk. Hun fortalte om to tilbakelagte år i utdanning, fulle av både faglige og sosiale utfordringer. Ikke minst understreket Fossbakk hvordan de i løpet av studieløpet hadde fått testet egne verdier i møte med KRUS og kriminalomsorgen.

Ellen Ekhaugen rundet av seremonien ved å oppfordre kullet til å lytte til erfarne kolleger, og samtidig ikke slutte å stille gode spørsmål.

- 28. nov. 2018

Tips en venn Skriv ut