www.krus.no

Verksbetjentutdanning

Utdanningstilbudet er en kriminalomsorgsfaglig grunnutdanning for alle tilsatte i arbeids- og verksdriften. Den strekker seg over ca. ti måneder og inneholder fire samlinger på KRUS. Mellom samlingene skal det avsettes arbeidsdager til fjernundervisning. Disse er fordelt slik at det gjennomgående vil være en dag per uke. De fleste arbeidsdagene er gruppebaserte. Fjernundervisningen er databasert med plattformen ”It’s Learning”. Gruppemøter vil foregå via Skype og internett. Deltakerne er avhengig av tilgang til internett via bredbånd. Alle deltakere på VBU må ha bærbar PC til studiene.

Utdanningen lagt opp med tre hovedemner:

1. Etatskunnskap og sikkerhet i fengsel
2. Verksbetjenten i miljøarbeid og tilbakeføringsarbeidet
3. Verksbetjentens rolle som arbeidsleder og tilrettelegger

For mer inforamsjon og påmelding gå til Krus- katalogen. 

 

 

-

Tips en venn Skriv ut