Solheimsgata 21 10

Velkommen til H17-kullet

Direktøren foran nytt kull
Direktør Hans-Jørgen Brucker foran det nye kullet
Simen Rem underholder
Aspirant Simen Rem underholder med egenkomponert musikk

Mandag 2. oktober kunne direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Hans-Jørgen Brucker, ønske 75 nye aspiranter velkommen til studiestart i KRUS sitt nye amfi. Med Bruckers opprop av alle de 75 nye aspirantene til fengselsbetjentutdanningen, har kull H17 startet på sitt toårige løp for å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring.
Direktør Brucker understreket alvoret i det å ikke bare være student, men samtidig arbeidstaker. Brucker minnet om at det er nå det gjelder å leve opp til det man har sagt og lovet gjennom opptaksprosessen.

Dekan ved KRUS, Kjersti Hove, har det faglige ansvaret for fengselsbetjentutdanningen. I sin tale til aspirantene understreket hun hvordan utdanningen speiler at fengselsbetjenter skal kvalifiseres til å inneha ulike roller i kriminalomsorgen, både innen samfunnsstraff og for innsatte i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Vi ønsker oss reflekterte praktikere, sa Hove, og oppfordret aspirantene til å lese studieplanen godt, for å sette seg inn i de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene som studiet styres etter.

Tips en venn Skriv ut