IMG_5215

Velkommen til aspirantkull 2018 - 19

29. januar kom det mer enn 200 nye aspiranter til Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Spente satte de seg ned i auditoriet og startet sitt 2 år lange studie for å bli fengselsbetjenter. 

IMG_5154_200x356
Administrasjonsjef Ellen M. Ekhaugen
IMG_5155_200x356
Direktør KRUS, Hans - Jørgen Brucker

Administrasjonssjef på KRUS, Ellen M. Ekhaugen åpnet samlingen før direktøren på KRUS, Hans-Jørgen Brucker, ønsket alle de nye aspirantene velkommen på huset. Han poengterte at de nå har kommet gjennom nåløyet etter en lang og krevende opptaksprosess. Etter opprop av alle de nye aspirantene, minnet Brucker også om hvilket ansvar de har som offentlige tjenestemenn for å representere KRUS og Kriminalomsorgen og leve opp til det de hadde lovet gjennom opptaket.

Marianne Vollan, direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), gratulerte alle med å komme inn på studiet. Det ble forklart at de nå har gått inn i et komplekst og spennende yrke, som stadig er i endring. Det er viktig å kunne ta til seg informasjon og alltid søke og tilegne seg ny kunnskap.

Tillitsvalgt Cecilie Finsen fra kullet som startet i oktober 2017 ønsket også aspirantene velkommen.  Hun rådet alle sammen til å bruke tiden godt og effektivt her på KRUS, være tålmodige med hverandre og benytte seg av fadderordningen som starter denne uken.

Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i KDI, ga de nye aspirantene en kort innføring i kriminalomsorgens oppgaver og utfordringer. Sandlie satte også fokus på at samfunnet og de innsatte stadig er i endring. Han nevnte blant annet økt bruk av elektronisk kontroll og at det har blitt færre dommer de siste årene.

Mot slutten av dagen ble det satt av tid til at aspirantene skulle bli mer kjent med bygget hvor de skal tilbringe sitt første og siste semester.

IMG_5158.JPGIMG_5192.JPG

(Fra venstre: KDI direktør Marianne Vollan, Tillitsvalgt Cecilie Finsen)

KRUS ønsker alle på kull 2018-19 hjertelig velkommen. Vi håper og tror at vi skal bidra til at  aspirantene tilegner seg kunnskap og ferdigheter for å bli dyktige fengselsbetjenter til beste for norsk kriminalomsorg. 

Les mer om våre nye aspiranter her!

Tips en venn Skriv ut