_DSC7075_533x800_cropped_234x149

Hva er veiledning

Veiledning er en målrettet samtale som stimulerer deltakeren til å finne egne svar (VOX, 2013). I en veiledningssituasjon gis også rom til å stille konkrete spørsmål om hvordan man teknisk løser en oppgave, som for eksempel “hva skal stå i innledningen?”

 

_DSC6943_533x800_cropped_200x181

Forberedelser

Du kan forberede deg på veiledningen ved å gjøre deg kjent med oppgaveteksten og de formelle kravene til oppgaven.

Det er forventet at du har lest relevant pensum for å svare på oppgaven. Andre forberedelser du kan gjøre, er og søke etter mer informasjon om temaet for oppgaven. 

Kontakt, tekst og avtaler

Når du sender en tekst til veileder, forklar hva du sender. Er det en disposisjon, et utkast eller en nesten ferdig tekst? Skriv også om det er noe du spesielt ønsker veiledning i.

Ha med en tekst på hvert veiledningsmøte. Det sikrer at arbeidet går fremover, og at det som blir diskutert, blir nedskrevet.

En veiledning kan avsluttes med å avtale ny tid for neste veiledning (Studiemetro, 2013).

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk