Valg av søkekilder til akademisk litteratur

I tillegg til generelle søkemototer som google, kan man søke og finne spesifisert informasjon om bøker, artikler og lignede i basene under. 

Se også Fagstoff

2013-10-17
Oria søkeboks

ORIA

ORIA tilbyr søk i BIBSYS Bibliotekbase samt elektroniske ressurser. Bøker, e-ressurser, artikler, DVDer, tidsskrifter, oppgaver m.m.

En enkel brukerveiledning finner du her

Trenger du hjelp, besøk oss i biblioteket eller send oss en e-post på biblioteket@krus.no

2013-10-17
Norart 200

NORART

Norske og nordiske tidsskriftartikler

2013-10-17
scholar 200

Google Scholar

Google Scholar gir søk etter akademisk litteratur. Du kan søke i flere fagfelt og kilder fra ett sted: fagfolks anmeldelser av avhandlinger, teser, bøker, sammendrag og artikler fra utgivere av akademisk litteratur, faglige fellesskap, universiteter og andre akademiske organisasjoner.

2013-10-17
Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk