Troverdighet og nøyaktighet

  • Hvem har skrevet teksten?

Velg kilder som er skrevet av enten kunnskapsrike og anerkjent forfattere, eller organisasjoner som er seriøse og troverdige.

Tenk at du alltid skal finne autoriteten på emnet, før du velger å sitere vedkommende.


 

  • Kvaliteten på referansen. Her er noen ting dere bør se etter:

Er kilden datert? Det bør den være. 

Finnes det grammatikalske eller ortografiske feil?

Består informasjonen av fakta eller meningsytringer? 

Oppgir forfatteren sine kilder til statistikk, eller fakta, som er brukt? (Tangen, 2010). 

 

 

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk