Artikkelpresentasjon 1000x300 2

Tore Rokkan (m.fl.)

Bruk av dagbøker som forskningsmetode

Forsker ved KRUS, Tore Rokkan, har sammen med forskerkolleger utgitt artikkelen "How was your day? Exploring a day in the life of probation workers across Europe using practice diaries" i tidsskriftet European Journal of Probation.

Artikkelen presenterer funn fra en undersøkelse med bruk av dagbok som metode utført i perioden 2014-2015 i fem europeiske land (England, Frankrike, Norge, Romania og Slovakia). Forfatterne samlet inn og analysert data fra et pilotprosjekt som brukte semistrukturerte dagbøker for å generere data på prøvetid arbeidernes hverdag med tanke på å forstå "en dag i friomsorg" av ansatte i friomsorgskontorer på tvers av landene. Funnene åpner opp spørsmål i forhold til bruk av dagbok metode i forskning om friomsorg (dagbok format, oppfølging intervju, etc.). I artikkelen diskuteres fordeler og ulemper ved å bruk av dagbok som metode på dette området. Forfatterne konkluderer med at dagbøker som en metode for samfunnsforskning har et betydelig potensial i komparativ forskning om friomsorg, men erkjenner at metoden vi ansatt krever litt utvikling og større avklaring i forhold til målene for forskningen.

Siste aksepterte manus (versjon 2), ligger tilgjengelig i Cora, klikk her.

Tips en venn Skriv ut