Tjenstlige forhold

Fengselsbetjentarbeidet inneholder spesielle oppgaver og utfordringer som bl.a. medfører myndighetsutøvelse og makt over mennesker. Dette krever særskilt kompetanse og egnethet hos den enkelte fengselsbetjent. Krav til personlig egnethet tilsier at den enkelte aspirant vil bli vurdert på enkelte områder i forbindelse med gjennomføringen av studieforløpet.

Sentrale momenter som blir utfordret er :

  • Modenhet
  • Personlig atferd i forhold til andre mennesker
  • Holdninger

​I tillegg forventes det av aspiranter at de:

  • Tar ansvar
  • Er presise 
  • Er forberedt
  • Er uthvilte og opplagte 
  • Utfører oppgaver i henhold til instrukser 
  • Tar initiativ

I veiledningssamtaler vil aspirantene bli gitt tilbakemeldinger på punktene over. Erfaring tilsier at det oftest er forsentkomminger som utløser en veiledningsamtale på tjenstlig forhold.  Uansett om temaet for samtalen er forsentkomminger eller mer alvorlige hendelser, er ærlighet og åpenhet den beste veien til en god løsning for begge parter.  

Det blir gjort en egen egnethetsvurdering av alle aspiranter. 

Vurderingen gis som en samlekarakter i tjenstlige forhold for hele utdanningsforløpet

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk