fotlenke465

The Norwegian approach to electronic monitoring

Changing the system and making a difference

Den kommende utgaven av tidskriftet Federal Sentencing Reporter er et spesialnummer med fokus på den norske strafferettskjeden. Nummeret inkluderer en artikkel om EK, "The Norwegian Approach to Electronic Monitoring: Changing the System and Making a Difference", skrevet av Marianne Kylstad Øster, seniorrådgiver i KDI og Tore Rokkan, førstelektor ved KRUS. Artikkelen presenterer det spesielle i den norske/skandinaviske modellen i bruk av elektronisk kontroll i straffegjennomføring og særlig beslutningsmodellen, hvor det er kriminalomsorgen selv som bestemmer hvilken form for straffegjennomføring som den domfelte skal gjennomføre. Artikkelen viser også hvordan EK gjennom 10 år har endret norsk kriminalomsorg hvor flere domfelte gjennomføre sin fengselsstraff utenfor fengsel.

Artikkelen kan også leses i KRUS' institusjonelle arkiv her.

Tips en venn Skriv ut