keep-calm-green

Planlegging

Planlegg det du skal lese! Det er faktisk viktig når du skal gjennom et studium som er på flere tusen sider. For å avlegge en brukbar eksamen må du ha inne de faglig begrepene fra pensum. Du har dessuten ikke all verdens tid på deg.

2014-01-06

Leseteknikk

Spill på lag med din raske hjerne. Ved å se over teksten, skumlese og hurtiglese, får du med deg utrolig mye på kort tid. Hjernen er selektiv og søker etter det meningsbærende i en tekst. Man glemmer 80 % av alt man leser, det avgjørende er å huske de riktige 20 %.

2014-01-06

Notatteknikk

Kom forberedt til forelesning! Det vil si at du har lest dagens tekst før forelesningen. Du trenger ikke finlese alt, skumles og noter deg spørmål. Er du litt forberedt, er det lettere å skille det som er viktig fra det som er mindre viktg.

2014-01-06

Studiegrupper

Kollokvier

 

Hvorfor:

  1. Det blir lettere å være student. Du er ikke alene.
  2. Det går lettere med det faglige.
  3. Det er god trening i gruppearbeid - ikke bare under studiet, men senere som betjent vil mange av oppgavene dere skal løse, løses i grupper.
2014-01-06

Repetisjon

Hvorfor og hvordan repetere


  • Du bevarer kunnskapen. 70-90% av det du lærer forsvinner i løpet av 24 timer. Ved repetisjon kommer det du lærer over i langtidshukommelsen

  • Det er lettere å lære mer. Kan du mer, er det enklere å bygge på denne kunnskapen, enn om du kan lite.

  • Du sparer tid. Du slipper å lære stoffet på nytt igjen før eksamen.

  • Du slipper panikken før eksamen.  

 

2014-01-08
Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian