IMG_4729 Åna-gjengen - utsnitt 1000x300

Aspirantkull 2017-2018

-Klare for praksis

Aspirantkull 2017-2018 har nå gjennomført det første av fire semestre på veien til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring. I dag, 24. mai, har de sin siste undervisningsdag før de fortsetter utdanningen med to praktisk-teoretiske semestre i ulike praksisfengsler.
København -aspiranter oppstilt Foto, Øyvind utsnitt 1000x300

Studietur og hospitering

Hver høst settes det av én uke for aspirantene i 4.semester, der de enten drar på studietur til utlandet, eller har et hospiteringsopphold i Norge. Noen av aspirantene har latt oss ta del i deres opplevelser denne uka. 
IMG_3955 -utsnitt 1000x300

Aspirantkull 2015-16:

Gruppearbeid og framføringar

Aspirantane i kull 2015-16 har no berre to månader igjen før dei er ferdige høgskolekandidatar i straffegjennomføring frå Høgskolen og utdanningssenteret for kriminalomsorga (KRUS) og er klare til å ta fatt på pliktåret. Men enno er det forelesingar og fagteori som gjeld, for å førebu aspirantane til kvardagen i kriminalomsorga.
Ingrid og Eira 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Ingrid og Eira

Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, ble i slutten av mai ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. I juni-august er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det...
Gry 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Gry

Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, ble i slutten av mai ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. I juni-august er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det...
Sunni 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Sunni

Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, ble i slutten av mai ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. I juni-august er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det...
Siw 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Siw

  Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, ble i slutten av mai ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Nå i juli er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan de...
Daniel 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Daniel

  Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, er nå ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Nå i juli er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det går med aspir...
Anette og Peter William 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Anette og Peter William

  Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, er nå ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Nå i juli er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det går med aspir...
Mone -til krus

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Mone

  Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, er nå ferdige med sitt første teorisemester ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Nå i juli er de i sommertjeneste ved fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det går med aspir...
Bjørn Marius kull 2016-17 utsnitt 1000x300

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Bjørn Marius

Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, er nå ferdige med sitt første teorisemester ved KRUS. Nå i juli er de i sommertjeneste i fengselet de skal ha de neste to opplæringssemestrene i. I sommer følger vi hvordan det går med aspirantkull 2016-17 og deres første uker i fengsel som asp...
Kristoffer -til krus

Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Kristoffer

Aspirantene som i januar startet på sitt toårige løp til å bli høgskolekandidater i straffegjennomføring, er nå ferdige med sitt første teorisemester ved KRUS. I overgangen mai/juni startet de i sommertjeneste i fengselet der de skal ha de neste to opplæringssemestrene. I sommer følger vi hvordan det går med aspirantkull 2016-17 og deres første møt...
IMG_3180 oversikt bibliotek mot vei-utsnitt 1000x300

Lesing og læring:

Biblioteket

Når man kommer forbi Solheimsgata 21 i Lillestrøm, bygget som bl.a. huser Kriminalomsorgens utdanningenter KRUS, er det store og åpne biblioteklokalet noe av det mange legger merke til. Plassert i 1. etasje, vendt ut mot forbipasserende på tre sider, ligger bibliotektet sentralt plassert i bygget. KRUS-Biblioteket er et fagbibliotek innen kriminalo...