Studiegrupper

Kollokvier

 

Hvorfor:

 1. Det blir lettere å være student. Du er ikke alene.
 2. Det går lettere med det faglige.
 3. Det er god trening i gruppearbeid - ikke bare under studiet, men senere som betjent vil mange av oppgavene dere skal løse, løses i grupper.

Hvordan få gruppearbeid til å fungere?

Her er noen tips:

Bli enige om spillereglene:

 • Ikke for store grupper.
 • Bestem dere på forhånd for hva dere skal jobbe med.
 • Alle må forberede seg.
 • Alle er aktive
 • Alle møter frem i rett tid
 • Dere diskuterer fag
 • Avslutt med Hva - hvordan - hva: Hva dere skal arbeide med neste gang - hvordan dere skal arbeide - hva dere skal forberede.

Gjør oppgaver som er egnet for gruppearbeid.

Forslag:

 • Oppgaveløsning. Gruppen kan starte med “brainstorming”. Vær åpen for andres ideer. Vent med diskusjonene til etter at alle ideene er presentert.
 • Faglige diskusjoner. Et absolutt krav er at alle har forberedt seg. Man kan gjerne gjenfortelle det man har forberedt, og på den måten venne seg til å bruke faguttrykk man ellers ikke bruker. Dersom man forstår teksen ulikt, er det et godt utgangspunkt for diskusjon. Diskusjoner kan også ta utgangspunkt i problemstillinger som reises i teksten, sammenligne teksten med andre kilder eller praksisrelevante spørsmål. 
 • Gjennomgang av forelesningsnotater. Etterarbeid av forelesningsnotater kan med fordel gjøres i gruppe. Da kan man fange opp flere elementer og få avklart utydeligheter.
 • Drøftelse av eksamensoppgaver.  Et forslag er å disponere eksamensoppgaver og sammenligne disposjonene.
 • Trening til muntlig.

(Molnes & Kjetilstad, 1993, s. 66-70)

 

 

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian