IMG_8798_cropped_2234x802

Status for høstens opptak

Søknadsfristen utløp 2. juli 2017 og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har mottatt nærmere 1000 søknader i løpet av den drøye tre uker lange søknadsperioden. Nærmere 200 av søkerne har oppgitt at de har arbeidserfaring fra kriminalomsorgen.

Den neste tiden skal KRUS skrive ut søknader med vedlegg og sortere disse, før søknadslesing, vurdering og rangering foretas. Aspirantnemnda møtes ca. i midten av juli og den formelle utvelgelsen av hvilke kandidater som skal innkalles til opptaksprøver skjer da. KRUS sender ut svar til alle søkerne, og forhåndsinnkalling til opptaksprøve til de best kvalifiserte kandidatene, i slutten av juli. Kandidater som blir innkalt til opptaksprøver vil få innkalling til konkrete datoer fortløpende etter dette.

Merk at alle opptaksdagene avholdes ved KRUS i Lillestrøm. De første opptaksdagene fra midten av august er i utgangspunktet forbeholdt vikarer med erfaring fra kriminalomsorgen. Da det ikke er plass til alle vikarene de første dagene vil de fra Østlandet og Sørlandet blir innkalt først. Opptaksperioden avsluttes i midten av september, og i slutten av september vil alle kandidater som har møtt til opptak motta svar. Vi nevner at oppstart for årskull 2017-2019 er 1. november 2017 og minimum 75 aspiranter skal tilsettes da. Det er fortsatt ikke tatt noen avgjørelse om årskull 2018-2019 skal starte i januar 2018, og evt. hvor mange aspiranter som da skal tilsettes. Detaljer rundt dette vil bli avklart til opptaksperioden skal gjennomføres.

KRUS vil i slutten av juli sende ut formålsbekreftelse for søknad om uttømmende politiattest til kandidater som innkalles til opptak. Kandidatene vil samtidig motta et egen- og legeerklæringsskjema som skal fylles ut av den enkelte kandidat og fastlege. KRUS ber derfor alle søkere om å forhåndsbestille legetime hos fastlege til en dato i perioden slutten av juli til midten av august. Egen- og legeerklæringsskjema skal medbringes til opptaksprøven. Søkere som ikke blir innkalt til opptaksprøver kan avbestille legetimen og trenger dermed ikke betale for utfylling av legeerklæringsskjema.

Søkere som venter på vedlegg og som ønsker å ettersende vedlegg til sin søknad kan gjøre dette til e-postadresse opptak@krus.no

KRUS har ikke kapasitet til å sjekke enkeltsøknader på nåværende tidspunkt, så dersom du er usikker på om alle vedlegg har blitt lastet opp til din søknad kan du ettersende til nevnte e-postadresse.

All kommunikasjon med KRUS i den videre prosessen skjer via e-post, og vi nevner at det er viktig å sjekke søppelpost/junkmail jevnlig da noen e-poster har en tendens til å havne der.

Tips en venn Skriv ut