Kull 16-17

Søknadsfristen har utløpt

Søknadsfristen til årets aspirantopptak har utløpt og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter har mottatt over 1100 søknader til fengselsbetjentutdanningens årskull 2019-2020 med forventet oppstart i januar 2019. Søknadsbehandlingen starter nå og alle søkere vil få svar pr. e-post i midten av september. De best kvalifiserte søkerne vil da motta innkalling til opptaksprøver som gjennomføres i perioden slutten av september til midten av november. Oppstart av fengselsbetjentutdanningen forventes å være tidlig i januar 2019. Ettersom det er regjeringen som foreslår hvor mange aspiranter hvert kull skal bestå av, noe som styres av statsbudsjettet, vet vi foreløpig ikke antallet på neste aspirantkull. De siste årene har vi tilsatt ordinære kull på 175 aspiranter. Endelig svar på hvem som får tilbud om aspirantstilling blir avgjort av Kriminalomsorgens aspirantnemnd i slutten av november.

Søkere som ikke har lastet opp alle nødvendige og etterspurte vedlegg til sin søknad kan sende disse til opptak@krus.no så raskt som mulig eller etter avtale. Søkere som ikke gjør dette vil ikke bli med i vurderingen av hvilke kandidater som skal innkalles til opptaksprøver.

Videre kommunikasjon med oss skjer elektronisk og via e-postadresse opptak@krus.no.

Det er meget gledelig å se at så mange ønsker å bli fengselsbetjent og KRUS takker for alle mottatte søknader, og ønsker søkerne lykke til!

Følg oss på Facebook: Fengselsskolen (KRUS)

 

 

 

Tips en venn Skriv ut