_DSC7368_1025x683

Søking

Som aspirant ved KRUS forventes det først og fremst at man kan, og bruker, pensum til å besvare oppgaver gitt under utdanningen. 

Enkelte fordypningsoppgaver krever i tillegg at dere finner egne kilder til informasjon. 

Delen av Studiehjelp, som heter søking, ser spesielt på hvordan man går fram fram for å finne vitenskapelige kilder, og hvordan man utviser kildekritikk

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian