Kull 16-17

Svar er sendt!

Søknadsfristen til årets aspirantopptak utløp 5. august og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter mottok 1134 søknader til fengselsbetjentutdanningens årskull 2019-2020 med forventet oppstart i januar 2019. Søknadsbehandlingen er nå avsluttet og svar ble sendt alle søkere pr. e-post 15. september 2018. De 500 best kvalifiserte søkerne vil motta innkalling til opptaksprøver som gjennomføres fra begynnelsen av oktober til midten av november. Oppstart av fengselsbetjentutdanningen forventes å være tidlig i januar 2019. Ettersom det er regjeringen som foreslår hvor mange aspiranter hvert kull skal bestå av, noe som styres av statsbudsjettet, vet vi foreløpig ikke antallet på neste aspirantkull. De siste årene har vi tilsatt ordinære kull på 175 aspiranter. Endelig svar på hvem som får tilbud om aspirantstilling blir avgjort av Kriminalomsorgens aspirantnemnd i slutten av november.

Alle opptaksdagene vil bli gjennomført ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS i Lillestrøm, og de fleste opptaksdagene gjennomføres tirsdag-onsdag-torsdag. Kandidater vil motta innkalling til opptaksdag pr. epost innen slutten av september. Kandidater som blir innkalt til de siste opptaksdagene mottar innkalling sist, og senest innen 1. oktober. Kandidater med erfaring fra kriminalomsorgen blir i utgangspunktet innkalt til de første opptaksdagene i uke 40.

Det er ikke mulig å velge opptaksdag selv, og på grunn av stort sett fulle dager under hele perioden ber vi deg gi oss beskjed snarest dersom du vet at du ikke kan møte konkrete datoer!Nå har vi mulighet til å ta noe hensyn, senere blir det vanskelig.

Hvis du ikke har mottatt innkalling til opptaksdag fra oss innen mandag 1. oktober ber vi deg ta kontakt med oss pr. epost.

I svarbrevet finnes fire vedlegg: egen- og legeerklæringsskjema, medisinske krav, refleksjonsnotat og studieplan for inneværende år. Ta godt vare på eposten da både vedleggene og informasjonen er viktig. 

Utvidet informasjon vil finnes i selve innkallingen til opptaksprøve som blir sendt senere.

Over halvparten av søkermassen mottok avslag og flere av søkerne som mottok avslag er kvalifisert innenfor minimumskravene som er utlyst. Kriminalomsorgens aspirantnemnd gir ikke ytterligere spesifisering av avslaget, men på vår hjemmeside finnes mulige årsaker til avslaget: http://www.krus.no/opptakskrav.5223812-307442.html  

Vi kan opplyse om at mange søkere ikke hadde lastet opp nødvendige vedlegg til sin søknad, og mange søkere oppfylte ikke kvalifikasjonskravene.

Videre kommunikasjon med oss skjer elektronisk og via e-postadresse opptak@krus.no.

Følg oss på Facebook: Fengselsskolen (KRUS)

 

 

Tips en venn Skriv ut