Det er forskjell på s og z…

Skriv bedre

En skrivefeil er nok til at innholdet forandrer mening. En god oppgave har luket ut disse feilene før innlevering.

 

 

2013-10-14
Nettstedet for deg som ønsker å skrive riktig

Korrekturavdelingen

Nettstedet for deg som ønsker å skrive riktig

Er du litt usikker på når du skal bruke og eller å? 

Eller kommareglene?

 

2014-01-08
Ordbok fra språkrådet og UiO

Bokmål- og nynorskordboka

Ordbok fra Språkrådet og UiO

Ingen grunn til å tvile på definisjonen av et ord. I Bokmål- og nynorskordboka finner du, i tillegg til rettskriving, definisjonen.

2014-01-08
De blåordbøkene på nett.

Ordnett

De blå ordbøkene på nett.

Ordnett.no er en betalingstjeneste. Ansatte og aspiranter har tilgang så lenge de er pålogget KRUS-nettet. 

Vi har tilgang til:

Engelsk-norsk/Norsk-engelsk
Stor norsk-engelsk
Stor engelsk-norsk
Oxford Dictionary of English
Oxford Sentence Dictionary
Fremmedord
Norske synonymer
Nynorsk
Norsk ordbok
Bokmål-nynorsk
Bokmål
Jusleksikon
Norsk-svensk
Svensk-norsk

2014-01-08
Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian