Hvordan overleve skriftlige skoleeksamener

13 tips med utgangspunkt i Mr. Bean. 

 1. Les pensum, og sørg for å ha oversikt over alle temaene. Se leseteknikk
 2. Ikke stol på rykter om aktuelle eksamensoppgaver. 
 3. Ta med penner; to holder. 
 4. Ikke ta med kosedyr og andre unødvendige remedier. 
 5. Sjekk hvor du skal sitte i god tid før eksamen.
 6. Møt opp i god tid. 
 7. Les hele oppgaven. Sjekk om du kan velge mellom flere oppgaver, eller om du må svare på alle spørsmål. Husk at ark har to sider. 
 8. Ikke få panikk! 
 9. Husk å skrive på ditt kandidatnummer, og nummere alle sider. 
 10. Tid er en faktor. På korte skoleeksamener har du bare tid til å kladde disposisjon/tankekart/stikkord.
 11. Fokuser på ditt eget arbeid. Ikke la deg stresse av andres tempo. 
 12. Fusk er ikke tillatt. 
 13. Ta jevnlig pauser. Frisk luft hjelper på mangt og det er hyggelige eksamensvakter. 
 

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian