Artikkelpresentasjon 1000x300 2

Ny publikasjon

"Å bryte linja"

Knut Mellingsæter Sørensen, høgskolelektor ved KRUS, har publisert artikkelen "Å bryte linja -Rutiner og fleksibilitet i organisering av fengslingen etter terrorangrepet 22/7-11", i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 01/2017 (Volum 32). 
Artikkelpresentasjon 1000x300 2

Nye publikasjoner:

Håndbøker

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har publisert to håndbøker for ansatte i kriminalomsorgen: Én om personundersøkelser og én om radikalisering og voldelig ekstremisme.
Artikkelpresentasjon 1000x300 5

Crhistine Friestad (og Torbjørn Skardhamar):

Ny publikasjon

Saman med Torbjørn Skardhamar, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, har førsteamanuensis ved KRUS, Christine Friestad, skrive artikkelen "The criminal career of men convicted of rape: evidence from a Norwegian national cohort", publisert i tidsskriftet Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Preven...
Artikkelpresentasjon 1000x300 5

Berit Johnsen m.fl. i ny artikkel:

Om utviklinga av fengselsbetjentyrket

Saman med Anders Bruhn, frå Department of Law, Psychology and Social Work, Örebro University, Örebro, Sweden og Per Åke Nylander, Department of Law, Psychology and Social Work, Örebro University, Örebro, Sweden, har forskingsleder ved KRUS, Berit Johnsen, skrive artikkelen "From prison guards to… what? Occupational development of prison officers in...
Artikkelpresentasjon 1000x300 1

Anne Bukten m.fl. med ny rapport:

Rusmiddelbruk og helsesituasjon

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), har kommet med en ny rapport om rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel. Én av rapportforfatterne, Anne Bukten, jobber som post.doc. ved SERAF, ved siden av at hun er ansatt som førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Bukten leder prosjektet ...
Artikkelpresentasjon 1000x300 5

Ny forsking:

Yngve Hammerlin

KRUS-forskar Yngve Hammerlin har nyleg publisert artikkelen "Et kritisk sideblikk på forebyggingsarbeidet i fortid, nåtid eller framtid" i tidsskriftet Suicidologi. Du kan laste ned artikkelen på sida du kjem til ved å klikke her.
Artikkelpresentasjon 1000x300 4

Nordisk kriminalomsorg:

Nordisk statistikk

Nordisk kriminalstatistikk for perioden 2010-2014 er nå klar. Dette er et samarbeid mellom statistikere i de nordiske landene, og det er Ragnar Kristoffersen fra KRUS som har stått for denne nordiske utgaven av statistikken. 
Artikkelpresentasjon 1000x300 2

Ny publikasjon:

Tore Rokkan (m.fl.)

Forsker ved KRUS, Tore Rokkan, har sammen med forskerkolleger utgitt artikkelen "How was your day? Exploring a day in the life of probation workers across Europe using practice diaries" i tidsskriftet European Journal of Probation.