P1000665 - aspiranter i auditoriet - utsnitt 1001x301

semesterstart

Denne uka er sommerferien et tilbakelagt stadium for de aller fleste ansatte ved KRUS, og aspirantene som har vært ute i praktisk-teoretiske semestre er tilbake. Søknader om å bli del av det neste aspirantkullet som skal tas opp er under behandling, og rundt omkring i på kontorene legges de siste planer for både undervisning, kurs og konferanser som skal gjennomføres i løpet av et hektisk høstsemester.

Aspirantkullet som startet sin utdanning våren 2018, har denne uka startet på sitt fjerde og siste semester, før de blir ferdig utdannede fengselsbetjenter. Første dag startet med en kort velkomstseanse med litt praktisk informasjon. Blant annet ble de minnet om at de nå har vesentlig mer erfaring med arbeid i fengsel enn det de hadde forrige gang de var samlet ved KRUS, både praktiske erfaringer de er klar over at de har tilegnet seg, og kunnskap som de kanskje er litt mindre bevisste om at de har fått, men som forhåpentligvis vil synes når de jobber med pensum og oppgaver i undervisningen.

I løpet av kort tid vil aspirantene få vite hvor de skal jobbe i pliktåret. Dette er vanligvis en spennende og/eller nervepirrende opplysning. I år er nok spenningen litt mindre, ettersom det er overveiende sannsynlig at en stor majoritet av aspirantene skal til Agder fengsel, ettersom de nye fengselsavdelingene der skal åpnes neste år. så de av aspirantene som ønsker å jobbe på sørlandet, vil nok ha vesentlig større sannsynlighet for å få det ønsket oppfylt enn de som ønsker seg til andre deler av landet. Men et spenningsmoment er det like fullt.

Når ett kull er ferdig med sitt høgskolekandidatstudium i straffegjennomføring, starter et nytt, i tillegg til kullet som er ute i opplæringsfengslene. Opptaksprosessen er i gang for kullet som skal starte i 2020 er i gang, og starter med at søknadene skal gjennomgås, for å se hvem som skal kalles inn til opptaksdagene med fysisk test og intervju senere i høst. På bildet under, til venstre, vises Anita Dulin og Leo Emblemsvåg, som går igjennom søknadene som har kommet inn.

Det er ikke bare de som underviser aspirantene som gjør forberedelser for høsten. Etter- og videreutdanningsavdelingen ved KRUS har en kurskatalog som inneholder en rekke kurs, fag- og erfaringssamlinger og konferanser som skal avholdes i løpet av en hektisk høst. Blant konferansene finner vi forskningskonferansen, konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar, og konferansen om radikalisering og voldelig ekstremisme. På blidet under, til høyre, viser avdelingsleder ved Etter- og videreutdanningsavdelingen, Hege Lauritzen frem oversikten og kurs og konferanser som arrangeres ved KRUS denne høsten. For mer informasjon om kurs og konferanser KRUS arrangerer denne høsten, kan du klikke deg inn på kurskalenderen, her

P1000684 Anita og Leo - utsnitt 986x1135.jpg          P1000689 Hege - utsnitt 1213x1065.jpg

Tips en venn Skriv ut