IMG_1179 utsnitt 1001x299

selvmordsfare

-kurs

Selvmord er et stort samfunnsproblem. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp. I starten av februar holdt ansatte fra KRUS og Oslo fengsel kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» for ansatte ved Oslo fengsel. Kurset er laget av VIVAT, som er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak.

Det var 24 deltagere fra Oslo fengsel på kurset, som ble holdt over to dager. Målet med kurset er å styrke deltakernes kompetanse når det gjelder å fange opp signaler som viser tegn på selvmords-adferd og hvordan vi følger opp innsatte/domfelte som er i risikogruppen for selvskading og selvmord.

Kurset ble holdt av Anne Elisabeth Natrud og Vidar Skogvoll fra KRUS og Johanne Aasbakk fra Oslo fengsel. Blant temaene på kurset var kunnskap om selvmordsatferd, kriminalomsorgens retningslinjer for kartlegging av selvmordsfare og samarbeid med tilknyttede tjenester.

Senere i år arrangerer KRUS to tilsvarende kurs som er åpne for alle ansatte i kriminalomsorgen, samt kriminalomsorgens samarbeidspartnere. Ved interesse kan det også holdes kurs lokalt. For mer informasjon om innholdet i kursene og påmelding, se KRUS-katalogen: «Førstehjelp ved selvmordsfare – Vivat» 26.-27. mai og «Førstehjelp ved selvmordsfare - Vivat» 3.-4. november.

Tips en venn Skriv ut