Artikkelpresentasjon 1000x300 1

Rusmiddelbruk og helsesituasjon

blant innsatte i norske fengsel

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), har kommet med en ny rapport om rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel. Én av rapportforfatterne, Anne Bukten, jobber som post.doc. ved SERAF, ved siden av at hun er ansatt som førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Bukten leder prosjektet The Norwegian Mental Health and Addiction Study (NorMa), som rapporten er basert på.

I SERAF-rapporten kommer det frem at en stor andel innsatte har eller har hatt rusproblemer både knyttet til narkotika, ikke forskrevne legemidler og/eller alkohol, og dermed er en gruppe med betydelige behov knyttet til helse og rusbehandling. Forfatterne av rapporten poengterer at en videreføring av de eksisterende tiltakene innenfor kriminalomsorgen, samt etablering av nye, kan føre til at enda flere innsatte får hjelp med hensyn til sitt rusproblem.
 
Du kan lese mer om rapporten, samt laste den ned, på nettsidene til SERAF ved å klikke her.
Tips en venn Skriv ut