Faglige ressurser

På denne siden vil du finne ulike ressurser som KRUS har gjort tilgjengelig for kriminalomsorgen og andre. Her finner du bl.a. informasjon om ulike programmer og i noen tilfeller også materiale du kan laste ned som pdf. Til høyre på siden ligger en oversikt over emner og programmer du kan gå inn på og lese mer om.
_DSC2167

Informasjon om

Programvirksomheten

Som oppfølging av rundskriv KDI 3/2015 revideres ordningen for kvalitetssikring av programvirksomheten. Akkreditering av programmer: "Kriterier og prosedyrer" fra 2006 (rundskriv KSF3/2002) utgår. Nytt kvalitetssystem ferdigstilles i løpet av 2016. Dette kan føre til endringer i programvirksomheten.