Repetisjon

Hvorfor og hvordan repetere


  • Du bevarer kunnskapen. 70-90% av det du lærer forsvinner i løpet av 24 timer. Ved repetisjon kommer det du lærer over i langtidshukommelsen

  • Det er lettere å lære mer. Kan du mer, er det enklere å bygge på denne kunnskapen, enn om du kan lite.

  • Du sparer tid. Du slipper å lære stoffet på nytt igjen før eksamen.

  • Du slipper panikken før eksamen.  

 

Repetisjonprogram

Den første virkelige repeteringen bør legges til dagen etter at stoffet ble gjennomgått første gang. Hvis dette kombineres med markering av teksten (se Leseteknikk), blir første repetisjon særlig effektiv.

Neste repetisjon kan gjennomføres ca en uke senere.

Tredje repetisjon gjøres etter ca en måned.

Siste repetisjon er rett før eksamen.

Hvis repetisjonene begynner såpass tidlig etter første gangs gjennomlesing, blir de langt mindre tidkrevende enn om de gjennomføres etter flere måneder. Grunnen er at det da bare blir å friske opp kunnskaper som i all vesentlighet sitter der. I emner du jobber med over flere semestre, som juss og miljøabeid og tilbakeføring, er repetisjon spesielt viktig. 

Men har jeg tid til så mye repetering? Ja – med et fornuftig pensum og en fornuftig planlegging av lesingen har du tid (se Planlegging). Her er verdt å merke seg at når du repeterer 2. og 3. gang leser du bare markert stoff (se nederst på siden Leseteknikk).

For å holde orden på hva du har repetert henholdsvis en, to og tre ganger, kan det være nyttig å føre et repetisjonsskjema. Her setter du ganske enkelt opp aktuelle sideintervaller i venstre kolonne. Videre har du kolonner for 24 timers repeteringen, 1 ukes repeteringen, månedsrepeteringen og repeteringen rett før eksamen. Ved å sette inn datoer for de ulike repeteringene har du god oversikt over hvor du står.

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian