Relevans

Er denne informasjonen relevant for det du skal skrive om?

Det forekommer ofte at aspiranter, og andre studenter, finner gode kilder med spennende informasjon, men som ikke passer til problemstillingen.

Da har man to valg:

1) Er problemstillingen gitt i oppgaven, og informasjonen ikke i samsvar med denne, må kilden og informasjon den gir, forkastes for denne oppgaven. 

2) Har man selv formulert problemstillingen, kan denne skrives om, slik at teori og problemstilling henger sammen.  

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk