Refleksjonsnotat

Fokuset i refleksjonsnotat skal være på arbeidet som er gjort; læringsarbeidet som er utført. Et refleksjonsnotat er derfor en personlig og utprøvende tekst, samtidig som det forholder seg til faglige problemstillinger.

"Målet med et refleksjonsnotat er at du for din egen del setter ord på tanker og refleksjoner du gjør deg i møtet med fagstoff eller annen litteratur, samtale med kolleger eller i forbindelse med arbeidet ditt. Du skriver om de tankene du gjør deg rundt de faglige temaene, mens du i mindre grad beskriver om hva du gjør" (Gjernes og Danbolt, 2006).

Punkter å tenke på når man jobber med refleksjonsnotat:

 • VURDERINGER
  • Hva som fungerte/ ikke fungerte og hvorfor.
  • Finnes det andre/bedre løsninger?

 

 • TANKENE BAK OPPGAVEN
  • Forholdet mellom beskrivelser av læringsutbytte i studieplanen og oppgaven. Se læringsutbytte i Studieplanen.
  • Hvorfor er dette et nyttig tema?

 

 • DETTE HAR JEG LÆRT
  • Hva du har lært av oppgaven?
  • Skal knyttes opp til pensum.

 

 • GRUPPEARBEIDET
  • Hvordan har dere fungert som gruppe?
  • Hvilke vurderinger har du gjort i forhold til din rolle?
  • Hvilke utfordringer har din rolle medført?
  • Hvordan har du løst disse? (Hagelia 2008)

( Se også Studieteknikk - studiegrupper)

 

 

 

 

 

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk