Fargebakgrunn mørk grå gradert 1000x300

Rammer for studiet

De formelle rammene til studiet som leder til tittelen "Høgskolekandidat i straffegjennomføring" er beskrevet i en overordnet rammeplan. Rammeplanen er utformet av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og danner grunnlag for utforming av studieplan. Studieplanene revideres av KRUS hver høst. I menyen til høyre på siden, kan du laste ned gjeldende rammeplan og studieplaner.

 

Tips en venn Skriv ut