Fargebakgrunn dyp rustrød 1000x300

Radikalisering i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) inviterete til fagkonferanse 17. oktober 2019 om tematikken radikalisering i kriminalomsorgen. Konferansens målgruppe var alle ansatte i Kriminalomsorgen, samarbeidende etater og andre interesserte.

Tom Enger
Tom Enger
Lars Gule_Elisabeth Harnes_David Hansen
Lars Gule, Elisabeth Harnes, David Hansen
Per A Magnes
Per A. Magnes
Gruppepanel_Qureshi_Faanes_Sidali_Gaukstad_Martinsen
Gruppepanel. Fra venstre: Trond Martinsen, Reidar Faanes, Farukh Quershi, Siham Sidall og Håkon Gaukstad.
Siham Sidali med bok
Siham Sidal viser frem oppmerksomheten alle som holdt innlegg fikk som takk; Kriminelt gode kaker og søte fristelser fra Bredtveit kvinnefengsel.

Her kan du lese en artikkel fra konferansen i NFF-magasinet.

 

PROGRAM:

10.00 – 10.10   Åpning av konferansen. Tom Enger, Avd. direktør, KDI

10:10 - 10:45    Potensialet for radikalisering i fengsel. David Hansen, Førsteamanuensis, KRUS

11:00 - 11:40    Fremmedkrigere og terror. Lars Gule, OsloMet

11:50 - 12:30    Om kvinnelige fremmedkrigere og deres barn – reintegrering, mentorutdanning. Elisabeth Harnes, spesialkonsulent, RVTS-Vest

13:15 - 14:15    Panelsamtaler: Farukh Qureshi, Reidar Faanes, Siham Sidali, Håkon Gaukstad. Ledes av Trond Martinsen (KRUS)

14:30 - 15:15    Å være kontaktbetjent for radikale innsatte. Per A. Magnes, Kongsvinger fengsel

15:15 - 15:30    Avsluttende kommentarer. David Hansen, Førsteamanuensis, KRUS

 

Tips en venn Skriv ut