Solheimsgata 21 10

FENGSELSBETJENTUTDANNINGEN

Utdanningsforløp

  Det er kun Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS som utdanner fengselsbetjenter i Norge, og den eneste utdanningsinstitusjonen ligger i Lillestrøm. Imidlertid er drøyt to av de fire semestrene (semester 2 og 3) lagt til et godkjent opplæringsfengsel med en kombinasjon av undervisning og praksis i fengselet. Det varierer noe fra å...
bibliotekslesekrok

Rammer for studiet

De formelle rammene til studiet som leder til tittelen "Høgskolekandidat i straffegjennomføring" dannes av en overordnet rammeplan, som danner grunnlaget for utarbeidelsen av de studieplaner det enkelte studiekull gjennomfører studiene etter. I menyen til høyre på siden, kan du laste ned gjeldende rammeplan og studieplaner.