P1010420 utsnitt sal m foreleser 998x300

Play it right

-å snakke med unge om seksualitet

Profesjonelle som jobber med unge i kriminalomsorg og samarbeidende sektorer skal bli tryggere på å snakke om sunn og skadelig seksualitet. I samarbeid med RVTSøst har KRUS utviklet et verktøy for å snakke med unge voksne om seksualitet. Verktøyet Play it right skal nå testes ut av ansatte i Kriminalomsorgen og Oslo kommune.

P1010425 -utsnitt fargejustert 1177x810
Foreleser Christian Lunde-Hanssen fra RVTSøst
P1010435 -utsnitt og redigert 2000x1235
Gruppearbeid

Pilotenhetene fikk opplæring på KRUS 3-4 februar. 36 deltakere fra Romerike fengsel ungdomsenhet Øst, Bjørgvin fengsel ungdomseininga, Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg, Søndre Vestfold fengsel avdeling Larvik og friomsorgen i Oslo. Oslo kommune ved SaLTo har meldt inn ansatte fra bydelene: Østensjø, Nordstrand, Ullern og Grünerløkka. På opplæringen var det derfor en god blanding av fengselsbetjenter, miljøterapeuter, rådgivere, skolehelsesykepleiere, barnevernansatte og utekontakter.

En viktig bakgrunn for initiativet bak «Play it right», er at det har vært en markant økning av antall innsatte dømt for seksuallovbrudd de siste ti år. I 2010 var det ca 10 %, i 2020 ca 20%. Blant målgruppen unge under 25 år er 28 % dømt for seksuallovbrudd.

Mange unge trenger støtte for å forstå hva som er greit og hva som ikke er greit når det gjelder seksuelle relasjoner –både «in real life» og på internett. Det betyr at vi må våge å snakke om det. Det er en terskel for mange, man kan være redd for å utlevere seg selv. Mange vegrer seg.  

KRUS og RVTSøst utvikler i samarbeid en verkøtykasse som skal gjøre ansatte tryggere på å snakke om seksualitet med unge. Verktøyet har fått navnet «Play it right». Utviklingen skjer i nært samarbeid med ansatte i kriminalomsorgen. I prosjektgruppen sitter representanter fra begge ungdomsenhetene, Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg og initiativtaker Søndre Vestfold fengsel avdeling Larvik.

Play it right er ikke et program eller et behandlingsløp. Det er meningen at ansatte kan plukke ut det man trenger for å få i gang den gode praten. Målet er å sette i gang refleksjon hos den unge voksne om sin egen kunnskap og holdninger til seksualitet, grenser og samtykke, På den måten støtte den unge i utvikling av en sunn seksuell atferd.

Det er nå klart for å prøve ut verktøykassen i samtaler med ungdom før det endelige produktet skal være ferdig før KRUS setter opp det første kurset i Play it right den 20 og 21 oktober 2020.

KRUS og RVTSøst har delt eierskap til det ferdige produktet.

I en artikkel på frifagbevegelse.no, intervjues Siv Gaarder fra KRUS og Christian Lunde-Hanssen fra RVTSøst om Play it right. Artikkelen kan du lese her.

Tips en venn Skriv ut