keep-calm-green

Planlegging

Planlegg det du skal lese! Det er faktisk viktig når du skal gjennom et studium som er på flere tusen sider. For å avlegge en brukbar eksamen må du ha inne de faglig begrepene fra pensum. Du har dessuten ikke all verdens tid på deg.

Bruk studieplanen og timeplanen som grunnlag for din egen leseplan.

Du kan lage tre nivåer planer: 

  • Langtidsplan
    • Det beste rådet er å lese studieplane og årsplanen. Gjør disse til din plan. 
  • Ukesplaner 
    • ​Utfra timeplaner og pensum sett opp hva du må lese. Det blir gitt studietid, men rekker du ikke igjennom, må du planlegge og lese hjemme. Hvis du derimot rekker igjennom i arbeidstiden, vil du ha fri med god samvittighet i helgene. 
  • Dagsplan
    • Dette er det mest detaljert nivå av leseplanen. Skriv inn i kalenderen din hva du må lese til hvilken tid. 

 

Litt avhengig av praksisfengslene vil det i størst grad være behov for at du har oversikt over din egen leseprogresjon i emnene juss, miljøarbeid og sikkerhet i 2. og 3. semester .  

 

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian