Opptak til enkeltemner - Vår 2020

Enkeltemner er et tilbud til deg som ikke har til hensikt å fullføre et helt studieprogram. Du kan følge undervisning og avlegge eksamen i et enkeltstående emne dersom emnet har ledig plass. Hvilke emner KRUS tilbyr som enkeltemner vil variere.

Følgende emner tilbys våren 2020:

 • KRUS3201: Radicalisation and Violent Extremism in the Correctional Services
  Emneplan          Søk her
 • KRUS3202: Systematisk endringsarbeid og forebygging av tilbakefall til kriminalitet – tilnærminger, utvikling og kritiske aspekter
  Emneplan          Søk her
 • KRUS3203: Veiledning i kriminalomsorgen
  Emneplan          Søk her
 • KRUS3204: Innsatte og domfelte med psykiske lidelser
  ​Emneplan          Søk her

En søker har kun mulighet til å få opptak til ett emne

Kun komplette søknader, med tilhørende dokumentasjon, vil bli behandlet.
Søkere anbefales å sette seg inn i all informasjon om opptak og søknadsprosessen, og ha skjemaet som bekrefter ansettelse i kriminalomsorgen og dokumentasjon på fullført fengselsbetjentutdanning eller 120 studiepoeng klare, før søknaden skal registreres.

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du her.

 

Opptakskrav

Søker må være ansatt i Kriminalomsorgen og ha bestått Fengselsbetjentutdanning eller ha 120 studiepoeng. Opptakskravene er beskrevet i den enkelte emneplan (jf. Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring, kapittel 3).

 

Frister

Enkeltemneopptakene åpner tirsdag 12. november 2019, kl. 12:00 for søknad om opptak i EVUweb. Det er løpende opptak (førstemann til mølla) frem til emnene er fulle, eller t.o.m. 25. november. Søkere som blir tilbudt plass må takke ja til plassen i EVUweb senest 1. desember 2019.

Når et emnet er fullt vil det ikke lenger være mulig å søke. Hvis det er flere søkere enn ledige plasser vil ikke alle få tilbud om studieplass.

Obs! 13. november etter kl. 20:00 en gang vil EVUweb ikke være tilgjengelig grunnet planlagt nedetid fra leverandør. Nedetiden vil vare ca. 1 time.

 

Viktige lenker

Skjema – Dokumentasjon arbeidsgiver

Oversikt over samlingsdatoer

Retningslinjer for tjenestefri ved gjennomføring av bachelorutdanning i straffegjennomføring (gjelder også enkeltemner)

 

Har du spørsmål om opptaket kan du sende e-post til ba-opptak@krus.no